Asuminen, liikenne ja ympäristö

Asuminen ja rakentaminen

Epäsiisti rakennus tai piha, esteettömyys- ja korjausavustuksiin liittyvät palvelut, käytöstä poistuneet rakennukset, luvaton maankäyttö ja tontin levittäytyminen, luvaton rakentaminen, pintavesien johtaminen tontilla, muu rakentamiseen liittyvä palaute.

Anna palautetta »

Kaavoitus ja maankäyttö

Maankäytön suunnittelu ja hankinta, asemakaavoitus ja yleiskaavoitus.

Anna palautetta »

Kadut ja tieverkko

Hylättyjen ajoneuvojen siirrot, katujen ja pyöräteiden kunnossapito, rakentaminen ja suunnittelu, liikenne, liikenneturvallisuus, liikennevalot, yksityistiet, muu palaute liikenteestä ja kaduista.

Anna palautetta »

Kartat ja tontit

Kartta-aineistot, karttapalvelut, mittaus- ja merkitsemispalvelut, tontin lohkomiseen ja jakamiseen liittyvät palvelut, tontin ostoon, myyntiin ja vuokraukseen liittyvät palvelu, vapaat tontit ja uudet asuinalueet, muu palaute kartoista ja tonteista.

Anna palautetta »

Katualueiden talvikunnossapito

Kaupungin ylläpitämien katujen ja pyöräteiden talvikunnossapito.

Anna palautetta »

Katuvalot

Voit osoittaa sijannin kartalta ja ilmoittaa valaisinviasta.

Anna palautetta »

Puistot ja viheralueet

Katuviheralueet, koira-aitaukset, leikkipuistot, niittyalueet, puhtaanapito ja roskikset, puistot, metsät, vieraslaji-ilmoitukset, viheralueiden suunnittelu ja rakentaminen, muu palaute puistoista ja viheralueista.

Anna palautetta »

Vesihuolto

Häiriöilmoitukset, jätevesiviemäröinti, kaivon tai venttiilin kannet, liittymät ja sopimusasiat, sähköiset palvelut ja tiedottaminen, talousveden jakelu, vedenlaatu, vesilaskutus, vesimittarit, muu palaute vesihuollosta.

Anna palautetta »

Ympäristö ja luonto

Koko seudun osalta ilmanlaatu, jätevedet ja vesien suojelu, luontoasiat ja luonnonsuojelu, melu, ojitukset, palstaviljely, roskaantuminen ja jätteet sekä muut ympäristöasiat. Lisäksi Tornion osalta sade- ja hulevesiasiat, kalastus, kaupungin metsien hoito, luontopolut, lintutornit ja nuotiopaikat.

Anna palautetta »

Ympäristöterveys

Elintarvikkeet, eläinsuojelu, sisäilma, talousvesi, tuho- ja haittaeläimet, tupakointi, uimavesi, muu ympäristöterveysasia.

Anna palautetta »

Kiinteistönhoito, ateria- ja puhtauspalvelut

Kaupungin omistamat kiinteistöt ja toimitilat

Kaupungin omistamat kiinteistöt ja toimitilat.

Anna palautetta »

Ruokapalvelut

Koulujen ja päiväkotien ateriapalvelut.

Anna palautetta »

Siivouspalvelut

Kulttuurikohteiden, koulujen, uimahallin, urheilu- ja liikuntapaikkojen, päiväkotien sekä toimistokohteiden puhtauspalvelu.

Anna palautetta »

Kulttuuri-, nuoriso-, kansalaisopisto- ja liikuntapalvelut

Aineen taidemuseo

Aineen taidemuseo tarjoaa yleisölle omista kokoelmista kootun ja vuoden verran esillä olevan perusnäyttelyn, jonka rinnalla järjestetään vuosittain 4–6 vaihtuvaa näyttelyä. Lisäksi taidemuseo tekee aktiivista taidekasvatustyötä työpajojen ja tapahtumien muodossa.

Anna palautetta »

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden tuottaminen, uimahallin ja sisäliikuntapaikkojen palvelut

Anna palautetta »

Nuorisotyö

Tornion kaupungin nuorisotoimi on nuorten kasvua, selviytymistä ja osallisuutta erilaisissa elämäntilanteissa tukeva työyksikkö. Nuorisotyön kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat kuntalaiset. Nuorisotoimen perustehtävänä on tukea nuorten kasvua eri elämäntilanteissa.

Anna palautetta »

Mielipiteesi uudesta palautepalvelusta

PALAUTEPALVELU

Tässä voit antaa palautetta työn alla olevasta palautejärjestelmästä suoraan palvelun kehittäjille ja Tornion kaupungin puolesta palvelua kehittäville henkilöille.

Anna palautetta »

Päätöksenteko, hallinto, viestintä, verkkosivut ja yleinen palaute

Päätöksenteko ja hallinto

Täällä voit antaa palautetta Tornion kaupungin päätöksentekoon ja hallintoon liittyvissä asioissa.

Anna palautetta »

Verkkokauppa, sähköinen asiointi ja saavutettavuus

Täällä voit antaa palautetta Tornion kaupungin verkkokauppaan, sähköiseen asiointiin ja saavutettavuuteen liittyvissä asioissa.

Anna palautetta »

Viestintä ja tornio.fi-verkkosivut

Anna palautetta Tornion kaupungin viestinnästä ja tornio.fi-verkkosivuista.

Anna palautetta »

Yleinen palaute

Jos et löydä muista aihealueista sopivaa kohtaa, voit jättää yleisen palautteen.

Anna palautetta »

Varhaiskasvatus ja koulutus

Lukio

Kaikki lukioon liittyvät kysymykset.

Anna palautetta »

Peruskoulutus

1-9. luokkien oppilaiden koulupaikat, kuljetuksiin liittyvät asiat ja koulunkäynnin tuki. Muissa asioista yhteys suoraan koulun rehtoriin.

Anna palautetta »

Varhaiskasvatus

Lasten hoito ja esikoulu

Anna palautetta »