Asuminen, liikenne ja ympäristö

Asuminen ja rakentaminen

Epäsiisti rakennus tai piha, esteettömyys- ja korjausavustuksiin liittyvät palvelut, käytöstä poistuneet rakennukset, luvaton maankäyttö ja tontin levittäytyminen, luvaton rakentaminen, pintavesien johtaminen tontilla, muu rakentamiseen liittyvä palaute.

Anna palautetta »

Kaavoitus ja maankäyttö

Maankäytön suunnittelu ja hankinta, asemakaavoitus ja yleiskaavoitus.

Anna palautetta »

Kadut ja tieverkko

Hylättyjen ajoneuvojen siirrot, katujen ja pyöräteiden kunnossapito, rakentaminen ja suunnittelu, liikenne, liikenneturvallisuus, liikennevalot, yksityistiet, muu palaute liikenteestä ja kaduista.

Anna palautetta »

Kartat ja tontit

Kartta-aineistot, karttapalvelut, mittaus- ja merkitsemispalvelut, tontin lohkomiseen ja jakamiseen liittyvät palvelut, tontin ostoon, myyntiin ja vuokraukseen liittyvät palvelu, vapaat tontit ja uudet asuinalueet, muu palaute kartoista ja tonteista.

Anna palautetta »

Katuvalot

Voit osoittaa sijannin kartalta ja ilmoittaa valaisinviasta.

Anna palautetta »

Puistot ja viheralueet

Katuviheralueet, koira-aitaukset, leikkipuistot, niittyalueet, puhtaanapito ja roskikset, puistot, metsät, vieraslaji-ilmoitukset, viheralueiden suunnittelu ja rakentaminen, muu palaute puistoista ja viheralueista.

Anna palautetta »

Ympäristö ja luonto

Koko seudun osalta ilmanlaatu, jätevedet ja vesien suojelu, luontoasiat ja luonnonsuojelu, melu, ojitukset, palstaviljely, roskaantuminen ja jätteet sekä muut ympäristöasiat. Lisäksi Tornion osalta sade- ja hulevesiasiat, kalastus, kaupungin metsien hoito, luontopolut, lintutornit ja nuotiopaikat.

Anna palautetta »

Ympäristöterveys

Elintarvikkeet, eläinsuojelu, sisäilma, talousvesi, tuho- ja haittaeläimet, tupakointi, uimavesi, muu ympäristöterveysasia.

Anna palautetta »

Kiinteistönhoito, ateria- ja puhtauspalvelut

Kaupungin omistamat kiinteistöt ja toimitilat

Kaupungin omistamat kiinteistöt ja toimitilat.

Anna palautetta »

Ruokapalvelut

Koulujen ja päiväkotien ateriapalvelut.

Anna palautetta »

Siivouspalvelut

Kulttuurikohteiden, koulujen, uimahallin, urheilu- ja liikuntapaikkojen, päiväkotien sekä toimistokohteiden puhtauspalvelu.

Anna palautetta »

Mielipiteesi uudesta palautepalvelusta

PALAUTEPALVELU

Tässä voit antaa palautetta työn alla olevasta palautejärjestelmästä suoraan palvelun kehittäjille ja Tornion kaupungin puolesta palvelua kehittäville henkilöille.

Anna palautetta »