Asuminen, liikenne ja ympäristö

Asuminen ja rakentaminen

Epäsiisti rakennus tai piha, esteettömyys- ja korjausavustuksiin liittyvät palvelut, käytöstä poistuneet rakennukset, luvaton maankäyttö ja tontin levittäytyminen, luvaton rakentaminen, pintavesien johtaminen tontilla, muu rakentamiseen liittyvä palaute.

Anna palautetta »

Kaavoitus ja maankäyttö

Maankäytön suunnittelu ja hankinta, asemakaavoitus ja yleiskaavoitus.

Anna palautetta »

Kadut ja tieverkko

Hylättyjen ajoneuvojen siirrot, katujen ja pyöräteiden kunnossapito, rakentaminen ja suunnittelu, liikenne, liikenneturvallisuus, liikennevalot, yksityistiet, muu palaute liikenteestä ja kaduista.

Anna palautetta »

Kartat ja tontit

Kartta-aineistot, karttapalvelut, mittaus- ja merkitsemispalvelut, tontin lohkomiseen ja jakamiseen liittyvät palvelut, tontin ostoon, myyntiin ja vuokraukseen liittyvät palvelu, vapaat tontit ja uudet asuinalueet, muu palaute kartoista ja tonteista.

Anna palautetta »

Katuvalot

Voit osoittaa sijannin kartalta ja ilmoittaa valaisinviasta.

Anna palautetta »

Puistot ja viheralueet

Katuviheralueet, koira-aitaukset, leikkipuistot, niittyalueet, puhtaanapito ja roskikset, puistot, metsät, vieraslaji-ilmoitukset, viheralueiden suunnittelu ja rakentaminen, muu palaute puistoista ja viheralueista.

Anna palautetta »

Vesihuolto

Häiriöilmoitukset, jätevesiviemäröinti, kaivon tai venttiilin kannet, liittymät ja sopimusasiat, sähköiset palvelut ja tiedottaminen, talousveden jakelu, vedenlaatu, vesilaskutus, vesimittarit, muu palaute vesihuollosta.

Anna palautetta »

Ympäristö ja luonto

Koko seudun osalta ilmanlaatu, jätevedet ja vesien suojelu, luontoasiat ja luonnonsuojelu, melu, ojitukset, palstaviljely, roskaantuminen ja jätteet sekä muut ympäristöasiat. Lisäksi Tornion osalta sade- ja hulevesiasiat, kalastus, kaupungin metsien hoito, luontopolut, lintutornit ja nuotiopaikat.

Anna palautetta »

Ympäristöterveys

Elintarvikkeet, eläinsuojelu, sisäilma, talousvesi, tuho- ja haittaeläimet, tupakointi, uimavesi, muu ympäristöterveysasia.

Anna palautetta »

Kiinteistönhoito, ateria- ja puhtauspalvelut

Kaupungin omistamat kiinteistöt ja toimitilat

Kaupungin omistamat kiinteistöt ja toimitilat.

Anna palautetta »

Ruokapalvelut

Koulujen ja päiväkotien ateriapalvelut.

Anna palautetta »

Siivouspalvelut

Kulttuurikohteiden, koulujen, uimahallin, urheilu- ja liikuntapaikkojen, päiväkotien sekä toimistokohteiden puhtauspalvelu.

Anna palautetta »

Kulttuuri, liikunta ja ulkoilu

Liikunta

Ulkoliikuntapaikat ja kentät, Sisäliikuntapaikat, Uimahallit, uimarannat ja avannot, Hiihtoladut, Muu palaute

Anna palautetta »

Nuorisotyö

Tornion kaupungin nuorisotoimi on nuorten kasvua, selviytymistä ja osallisuutta erilaisissa elämäntilanteissa tukeva työyksikkö. Nuorisotyön kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat kuntalaiset. Nuorisotoimen perustehtävänä on tukea nuorten kasvua eri elämäntilanteissa.

Anna palautetta »

Mielipiteesi uudesta palautepalvelusta

PALAUTEPALVELU

Tässä voit antaa palautetta työn alla olevasta palautejärjestelmästä suoraan palvelun kehittäjille ja Tornion kaupungin puolesta palvelua kehittäville henkilöille.

Anna palautetta »

Päätöksenteko, hallinto, viestintä, verkkosivut ja yleinen palaute

Päätöksenteko ja hallinto

Täällä voit antaa palautetta Tornion kaupungin päätöksentekoon ja hallintoon liittyvissä asioissa.

Anna palautetta »

Verkkokauppa, sähköinen asiointi ja saavutettavuus

Täällä voit antaa palautetta Tornion kaupungin verkkokauppaan, sähköiseen asiointiin ja saavutettavuuteen liittyvissä asioissa.

Anna palautetta »

Viestintä ja tornio.fi-verkkosivut

Anna palautetta Tornion kaupungin viestinnästä ja tornio.fi-verkkosivuista.

Anna palautetta »

Yleinen palaute

Jos et löydä muista aihealueista sopivaa kohtaa, voit jättää yleisen palautteen.

Anna palautetta »

Varhaiskasvatus ja koulutus

Lukio

Kaikki lukioon liittyvät kysymykset.

Anna palautetta »

Peruskoulutus

1-9. luokkien oppilaiden koulupaikat, kuljetuksiin liittyvät asiat ja koulunkäynnin tuki. Muissa asioista yhteys suoraan koulun rehtoriin.

Anna palautetta »

Varhaiskasvatus

Lasten hoito ja esikoulu

Anna palautetta »